Information från styrelsen

_________________________________________

Uppdaterad information 2013-04-29

Hej alla medlemmar!

Nu är det dags för årets stämma!
Stämman är 16 maj kl 19.00 i Vallentuna gymnasiums matsal.
Som vanligt kommer formell kallelse i din brevlåda.

_________________________________________

När du som medlem vill komma i kontakt med styrelsen skall
du skicka oss din förfrågan eller spörsmål via e-post.
Detta underlättar omhändertagandet samt säkerställer att samtliga i styrelsen får samma information!
Vi svarar så fort som möjligt.

Vid akuta ärenden vänligen ring:
070-112 54 84 (Mona Englund)

_________________________________________

Uppdaterad information 2012-08-24

Hej alla medlemmar!

Brf Körsbärsbackens hemsida har fått uppdateringar på
sektionerna; Styrelsen, Skötselinformation för Din
värmepanna samt Årsredovisning samt Protokoll från
årsstämma.

_________________________________________

BRF-styrelsen har fått en e-postadress

Kontakta oss här: info.brf_korsbarsbacken@yahoo.se

_________________________________________

Extrastämma 2012-03-08

Hej alla medlemmar! Vi hoppas att ni läst kallelsen till extrastämma som lagts i er brevlåda den 21 februari.

Anledning till denna extrastämma är behov av inträde av suppleant i styrelsen samt information och diskussion gällande våra värmepumpar. Dessa ägs av Bostadsrättsföreningen och vi bör gå igenom vad det innebär för oss rent ekonomiskt.

Tid: 19.00 den 8 mars, 2012

Plats: Fritzbergsvägen 57

Väl mött önskar Styrelsen

____________________________________

2011-04-05

Årsstämma 2011 

Brf Körsbärsbacken har ordinarie årsstämma Torsdagen den 19 maj 2011. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta hos styrelsens orförande Nina Bramstång, Fritzbergsvägen 57 senast den 19 april.

 

2011-02-21

Felanmälan

 

All felanmälan skall ske via styrelsen, undantag finns för akuta fall, t ex vattenläckage. Den som beställer service utan styrelsens godkännande riskerar att få stå för kostnaderna själva.

 

Parkering 

Till varje hushåll hör en reserverad p-plats under tak, s k carport. Parkeringsplatser framför våra hus är till för alla även om vi oftast använder dessa. Vi uppmanar alla att tänka sunt och att i de fall ett hushåll har flera bilar se till att inte låta carporten stå tom. Tänk på miljön undvik tomgångskörning.

 

Förrådstaken 

Förrådstaken som sitter över dörren har under 2010 fått en extra förankring i väggen, detta för att det tidigare var under-dimensionerade för snö-och vindbelastning som det blir uttsatt för. Nu vill vi informera om att det är varje hushålls ansvar att se till att belastningen inte blir för stor, skulle taket nu rasa ned pga snötrycket får hushållet själv stå för kostnaderna för reparation.

 

Sopor 

Sophantering är gemensam för Samfällighetsföreningen i tre sophus, för endast hushållssopor. I sophuset vid Fritzbergsv 21-29 finns en särskild bur för elektronikavfall t ex kasserade TV-apparater och datorutrustning. För övrigt avfall hänvisas till återvinningsstationerna. För allas trevnad undvik att fylla sopkärlen mer än att locken går att stänga.

 

 

 

Brf Körsbärsbacken © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.brfkorsbarsbacken.se